สมาคมร้านขายยา จัดงานสัมมนาครูเพื่อเตรียมพร้อมวัยรุ่นไทยสู่วัยสาว พิมพ์

    black sex สมาคมร้านขายยา จัดงานสัมมนาครูเพื่อเตรียมพร้อมวัยรุ่นไทยสู่วัยสาว

ให้กับครูอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการความรู้จากโรงเรียนสู่บ้าน

        ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ mom sex โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า