สมาคมร้านขายยาได้จัดโครงการความรู้จากโรงเรียนสู่บ้าน ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เขตตลิ่ง กรุงเทพฯ PDF พิมพ์ อีเมล
Share

      เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  สมาคมร้านขายยาได้จัดโครงการความรู้

จากโรงเรียนสู่บ้าน ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร  เขตตลิ่ง ebony porn กรุงเทพฯ 

 

      โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค celebrity nudes หรืออาการที่พบได้บ่อยๆ ใน

ชีวิตประจำวันรวมถึงการป้องกันและการปฏิบัติตัวเบื้องต้น ความรู้เหล่านี้ได้ถ่าย

ทอดถึงนักเรียน และครูอาจารย์สู่ชุมชน milf porn pics เพื่อประโยชน์ในการดูแลตนเอง คนใน

ครอบครัว และคนใกล้ชิด