ความรู้ด้านการตลาด
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ทิศทางธุรกิจร้านขายยา 2556 1793
2 ร้านยาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1724
3 กลยุทธ์ทางรอดในสงครามราคา 5199
4 บริหารสินค้าคงเหลืออย่างไรให้มีประสิทธิภาพในธุรกิจร้านขายยา 4581
5 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีป้องกัน 5199
6 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีการทุจริต 3332
7 การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเปิดร้าน 4028
8 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (1) 5408
9 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (2) 3526
10 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (3) 7403
11 พลิกแผนการตลาดในร้านขายยา 8840
12 กับดักความคิด 2664
13 ร้านยากับการแข่งขัน 6608
14 Synergy – พลังผนึก 2747
15 การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ 5441
16 การบริการแบบเป็นทีม 2454
17 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ 2968
18 การเตรียมบุคลากรให้มีจิตใจบริการ 2834
19 การอยู่รอดของร้านขายยา 5060