ความรู้ด้านการตลาด
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ทิศทางธุรกิจร้านขายยา 2556 1597
2 ร้านยาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1504
3 กลยุทธ์ทางรอดในสงครามราคา 4715
4 บริหารสินค้าคงเหลืออย่างไรให้มีประสิทธิภาพในธุรกิจร้านขายยา 4163
5 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีป้องกัน 4553
6 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีการทุจริต 3096
7 การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเปิดร้าน 3801
8 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (1) 4944
9 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (2) 3198
10 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (3) 6654
11 พลิกแผนการตลาดในร้านขายยา 7781
12 กับดักความคิด 2470
13 ร้านยากับการแข่งขัน 5946
14 Synergy – พลังผนึก 2448
15 การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ 5122
16 การบริการแบบเป็นทีม 2251
17 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ 2751
18 การเตรียมบุคลากรให้มีจิตใจบริการ 2597
19 การอยู่รอดของร้านขายยา 4498