ความรู้ด้านการตลาด
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ทิศทางธุรกิจร้านขายยา 2556 1636
2 ร้านยาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1541
3 กลยุทธ์ทางรอดในสงครามราคา 4816
4 บริหารสินค้าคงเหลืออย่างไรให้มีประสิทธิภาพในธุรกิจร้านขายยา 4276
5 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีป้องกัน 4730
6 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีการทุจริต 3140
7 การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเปิดร้าน 3860
8 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (1) 5045
9 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (2) 3264
10 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (3) 6816
11 พลิกแผนการตลาดในร้านขายยา 8032
12 กับดักความคิด 2513
13 ร้านยากับการแข่งขัน 6114
14 Synergy – พลังผนึก 2506
15 การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ 5199
16 การบริการแบบเป็นทีม 2287
17 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ 2799
18 การเตรียมบุคลากรให้มีจิตใจบริการ 2646
19 การอยู่รอดของร้านขายยา 4683