ความรู้ด้านการตลาด
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ทิศทางธุรกิจร้านขายยา 2556 1531
2 ร้านยาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1439
3 กลยุทธ์ทางรอดในสงครามราคา 4613
4 บริหารสินค้าคงเหลืออย่างไรให้มีประสิทธิภาพในธุรกิจร้านขายยา 4056
5 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีป้องกัน 4387
6 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีการทุจริต 3031
7 การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเปิดร้าน 3734
8 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (1) 4856
9 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (2) 3127
10 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (3) 6462
11 พลิกแผนการตลาดในร้านขายยา 7572
12 กับดักความคิด 2404
13 ร้านยากับการแข่งขัน 5775
14 Synergy – พลังผนึก 2364
15 การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ 5021
16 การบริการแบบเป็นทีม 2189
17 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ 2670
18 การเตรียมบุคลากรให้มีจิตใจบริการ 2520
19 การอยู่รอดของร้านขายยา 4401