ความรู้ด้านการตลาด
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ทิศทางธุรกิจร้านขายยา 2556 1409
2 ร้านยาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1323
3 กลยุทธ์ทางรอดในสงครามราคา 4408
4 บริหารสินค้าคงเหลืออย่างไรให้มีประสิทธิภาพในธุรกิจร้านขายยา 3805
5 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีป้องกัน 4103
6 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีการทุจริต 2904
7 การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเปิดร้าน 3600
8 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (1) 4642
9 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (2) 2953
10 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (3) 5981
11 พลิกแผนการตลาดในร้านขายยา 6956
12 กับดักความคิด 2290
13 ร้านยากับการแข่งขัน 5454
14 Synergy – พลังผนึก 2211
15 การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ 4802
16 การบริการแบบเป็นทีม 2076
17 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ 2551
18 การเตรียมบุคลากรให้มีจิตใจบริการ 2381
19 การอยู่รอดของร้านขายยา 4191