ความรู้ด้านการตลาด
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ทิศทางธุรกิจร้านขายยา 2556 1662
2 ร้านยาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1577
3 กลยุทธ์ทางรอดในสงครามราคา 4911
4 บริหารสินค้าคงเหลืออย่างไรให้มีประสิทธิภาพในธุรกิจร้านขายยา 4347
5 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีป้องกัน 4877
6 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีการทุจริต 3185
7 การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเปิดร้าน 3891
8 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (1) 5130
9 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (2) 3324
10 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (3) 6948
11 พลิกแผนการตลาดในร้านขายยา 8279
12 กับดักความคิด 2553
13 ร้านยากับการแข่งขัน 6230
14 Synergy – พลังผนึก 2559
15 การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ 5259
16 การบริการแบบเป็นทีม 2326
17 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ 2837
18 การเตรียมบุคลากรให้มีจิตใจบริการ 2688
19 การอยู่รอดของร้านขายยา 4790