ความรู้ด้านการตลาด
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ทิศทางธุรกิจร้านขายยา 2556 1456
2 ร้านยาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1364
3 กลยุทธ์ทางรอดในสงครามราคา 4490
4 บริหารสินค้าคงเหลืออย่างไรให้มีประสิทธิภาพในธุรกิจร้านขายยา 3907
5 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีป้องกัน 4224
6 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีการทุจริต 2952
7 การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเปิดร้าน 3661
8 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (1) 4729
9 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (2) 3016
10 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (3) 6215
11 พลิกแผนการตลาดในร้านขายยา 7215
12 กับดักความคิด 2339
13 ร้านยากับการแข่งขัน 5587
14 Synergy – พลังผนึก 2275
15 การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ 4890
16 การบริการแบบเป็นทีม 2119
17 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ 2598
18 การเตรียมบุคลากรให้มีจิตใจบริการ 2445
19 การอยู่รอดของร้านขายยา 4273