ความรู้ด้านการตลาด
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ทิศทางธุรกิจร้านขายยา 2556 1756
2 ร้านยาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1676
3 กลยุทธ์ทางรอดในสงครามราคา 5089
4 บริหารสินค้าคงเหลืออย่างไรให้มีประสิทธิภาพในธุรกิจร้านขายยา 4501
5 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีป้องกัน 5078
6 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีการทุจริต 3281
7 การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเปิดร้าน 3989
8 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (1) 5305
9 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (2) 3459
10 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (3) 7245
11 พลิกแผนการตลาดในร้านขายยา 8648
12 กับดักความคิด 2628
13 ร้านยากับการแข่งขัน 6458
14 Synergy – พลังผนึก 2683
15 การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ 5378
16 การบริการแบบเป็นทีม 2422
17 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ 2927
18 การเตรียมบุคลากรให้มีจิตใจบริการ 2790
19 การอยู่รอดของร้านขายยา 4948