ความรู้ด้านการตลาด
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ทิศทางธุรกิจร้านขายยา 2556 1704
2 ร้านยาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1623
3 กลยุทธ์ทางรอดในสงครามราคา 5003
4 บริหารสินค้าคงเหลืออย่างไรให้มีประสิทธิภาพในธุรกิจร้านขายยา 4428
5 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีป้องกัน 4989
6 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีการทุจริต 3229
7 การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเปิดร้าน 3940
8 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (1) 5215
9 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (2) 3385
10 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (3) 7102
11 พลิกแผนการตลาดในร้านขายยา 8488
12 กับดักความคิด 2588
13 ร้านยากับการแข่งขัน 6357
14 Synergy – พลังผนึก 2622
15 การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ 5318
16 การบริการแบบเป็นทีม 2373
17 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ 2879
18 การเตรียมบุคลากรให้มีจิตใจบริการ 2739
19 การอยู่รอดของร้านขายยา 4872